Ventus Publishing ApS

Kategorier

Vinkler på en grundsten - Fortælling, symbolik og eftertanke

Forfatter
Jesper Birkler
SBN
87-89501-23-3
Edition
1. udgave
Publiceringsform
Trykt - Paperback
Antal sider
-
Pris
198,00 DKK

I denne bog berøres et hjørne af symbolsprogets verden. Symbolske udtryksformer møder vi overalt, også når det drejer sig om livets fundamentale spørgsmål. Her slår rene ord ikke til.

Hovedvægten er lagt på den inspiration, som kan hentes i den kristne menighed, der netop- sagt med symbolsprog- udgør en bygning af levende stene med Jesus Kristus som hovedhjørnesten.

Mesteren fra Nazaret anvendte udelukkende billeder og symboler. Når Han talte om Gud og de afgørende livsspørgsmål.

Ved at følge sporene og efterklangen af Hans ord viser der sig stadig nye vinkler på denne bygning og dens grundsten.

Bogen har således også til formål at søge ekkoet af symbolsproget, som er troens modersmål-og derigennem inspirere til fortsat deltagelse i menighedens fællesskab.

Bogen kan endvidere bruges som oplæg til samtale om centrale livsspørgsmål og derved tillige danne grundlag for studiekredse.

Log ind