Ventus Publishing ApS

Kategorier

Praktisk engelsk grammatik - Arbejdsbog

Forfatter
Ole Buhl
SBN
87-89501-75-6
Edition
1. udgave
Publiceringsform
Trykt - Paperback
Antal sider
-
Pris
175,00 DKK

På trods af den ganske omfattende mængde øvelser "Praktisk engelsk grammatik for Handelsgymnasiet" indeholder, har man efter to års arbejde med bogen på Handelsskolerne følt et behov for et mere omfattende øvelsesmateriale til de enkelte kapitler. Undertegnede deler handelsskolekollegernes tro på, at teori bedst indlæres gennem praktiske øvelser, og nærværende ARBEJDSBOG skulle så rigeligt kunne dække det føromtalte behov. Tyngdepunkterne i ARBEJDSBOGEN er selvfølgelig de områder, der traditionelt volder de største problemer.

Øvelserne i ARBEJDSBOGEN følger "Praktisk engelsk grammatik for Handelsgymnasiet" kronologisk. Det betyder, at øvelserne kan gennemgås sideløbende med læsning af lærebogen. Har underviseren valgt ikke at læse "Praktisk engelsk grammatik for Handelsgymnasiet" "cover to cover", men kun udvalgte emner, skulle øvelserne via deres overskrifter alligevel være lette at "finde rundt i", idet kapitlerne i øvelsessamlingen selvfølgelig har de samme kapitelnumre som de teoretiske kapitler i lærebogen.

ARBEJDSBOGEN er blevet ganske omfattende. Skulle Handelsskolekollegerne alligevel mene, at den kan suppleres og forbedres, modtager jeg gerne forslag til forbedringer og udvidelser til senere udgaver.

God fornøjelse i arbejdet med ARBEJDSBOGEN!

Kolding i Januar 2003

Ole Buhl

Log ind