Ventus Publishing ApS

Kategorier

Auf den richtigen Weg - Tysk grammatik til handelsgymnasiet - Grundbog

Forfatter
Henrik Thomasen og Dorthe Unnerup-Madsen
SBN
9788791477249
Edition
2. udgave
Publiceringsform
Hjemmeside
Antal sider
200
Pris
248,75 DKK

En skolelicens for et år, med et ubegrænsede antal brugere.

"Auf den richtigen Weg" er et helt nyt undervisningssystem i tysk grammatik tilpasset gymnasiereformen 2005 for niveau B fortsættersprog over 2 år og niveau A fortsættersprog over 3 år. Eleverne behøver således ikke at skifte bog i løbet af deres gymnasiale uddannelse. Der anvendes såvel danske som latinske grammatiske betegnelser.

"Auf den richtigen Weg" består af en grundbog i tysk grammatik og af interaktive øvelser & oversættelsesopgaver, så IT integreres på en naturlig og spændende måde i tyskundervisningen. For de lærere og elever, der måtte foretrække at arbejde med dette, er der en opgavebog med de tilsvarende øvelser og opgaver. Den progressive opbygning og de mange øvelser muliggør differentieret undervisning og tillader en høj grad af elevautonomi, og det sikres, at eleverne kommer til at arbejde på et tilstrækkeligt højt gymnasialt niveau.

Grundbogen er en deskriptiv grammatik, der tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger og i moderne sprog, og som fokuserer på de områder, hvor danske elever erfaringsmæssigt har vanskeligheder. Bogen er opbygget i 3 dele. Første del henvender sig overvejende til eleverne på 1. år og 2. del til eleverne på 2. år. Bogens 3. del indeholder emner, der egner sig til at blive gennemgået på 3. år samt i øvrigt løbende kan inddrages i undervisningen under hensyntagen til de enkelte elevers ønsker, behov og standpunkt.

Den omfattende indholdsfortegnelse og det udførlige stikordsregister gør, at bogen også egner sig som opslagsværk i forbindelse med elevernes selvstændige arbejde med oversættelser og frie formuleringer.

De interaktive øvelser gør det muligt for eleverne at arbejde i deres eget tempo, og de får øjeblikkelig feedback på deres løsningsforslag. De kan træne og repetere grammatiske problemstillinger efter ønske og behov og gradvist tilpasse sig situationen som studerende.

Og som noget helt specielt får tysklæreren nu en enestående mulighed for at følge med i elevernes udbytte af øvelserne. Læreren kan hver gang se, hvilke øvelser den enkelte elev har arbejdet med, og hvordan resultatet blev. Læreren kan derved løbende danne sig et overblik over, hvor hver enkelt elev har sine stærke og svage sider i grammatikken, og give supplerende feedback i overensstemmelse hermed.

Derudover vil læreren f.eks. kunne få adgang til periodevise oversigter over hver enkelt elevs arbejde i perioden og udbyttet heraf.

Der er udarbejdet en lærermappe med løsningsforslag til alle oversættelsesopgaverne.

» Kapiteleksempel (1.7) i PDF
» Opgaveeksempel (1.7) i PDF
» Kapiteleksempel (1.8) i PDF
» Opgaveeksempel (1.8) i PDF

Log ind