Ventus Publishing ApS

Kategorier

Vejret omkring os - en bog om vejret

Forfatter
Jesper Theilgaard
SBN
87-89501-55-5
Edition
1. udgave
Publiceringsform
Trykt - Hardback
Antal sider
-
Pris
169,00 DKK

Siden Jordens tilblivelse har udviklingen af de mange forskellige livsformer - og især menneskets tilværelse - været afhængig af vejret og klimaet. Det varme og fugtige klima på Ækvator kunne udvikle visse former for liv, mens de mere kolde egne gav andre muligheder. Denne udviklingshistorie har varet i flere mio. år, og den er endnu ikke slut. Overalt på Jorden, i hvert et lille område, var vilkårene for livet afhængig af de lokale klimatiske forhold.

Der skulle være føde nok til dyrene, så planterne måtte have optimale vækstbetingelser - og det var klimaet, der opstillede disse betingelser.

Dyrene

Naturen "udviklede" på den baggrund forskellige levende væsener, hvor nogle kunne klare sig i kulden og overleve i perioder med meget lidt føde, mens andre krævede højere temperaturer og mere føde. Visse dyr, som f.eks. bjørnen og pindsvinet, lærte at gå i hi om vinteren, hvor det er svært at finde føde. De sover og tærer langsomt på de ressourcer, der er blevet oparbejdet i løbet af sommeren og efteråret. Trækfuglene fik udviklet en evne til at flyve derhen, hvor klimaet er tilpas i de forskellige årstider.

Planterne

Planternes udvikling har ligeledes været afhængig af vejret og klimaet. Visse planter, som f.eks. kaktus, klarer sig godt med varme og ikke ret meget vand, mens de fleste andre ville gå til grunde under sådanne klimatiske forhold. På hver sin måde tilpassede de forskellige livsformer sig livet og tilværelsen på Jorden.

Mange former for liv eksisterer ikke mere. De hørte til en svunden tid, hvorenten de klimatiske forhold var anderledes end i dag, eller en katastrofe udslettede dem for stedse.

Log ind